Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Szkraby24.pl (zwanego dalej Sklepem) jest firma Zbigniew Nazimek (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 8/18, NIP 913-153-89-57.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej.
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia, przez cały rok, na stronie internetowej Sklepu, przez e-mail oraz telefonicznie.
 5. Zamówienie musi zawierać wszelkie niezbędne dane Klienta. Dane te muszą być prawdziwe. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych.
 6. Osoba fizyczna składająca zamówienie powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 7. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie wprowadzonych danych dla celów realizacji zamówienia. Dane te są poufne, chronione i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. nr 133, poz.883).
 8. Oferta Sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 10. Klient otrzymuje wraz z towarem paragon lub na życzenie fakturę VAT.

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie przyjęte do realizacji potwierdzane jest pocztą e-mail na adres podany w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po uprzednim potwierdzeniu zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej, telefonicznej weryfikacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 5 dni roboczych i oznaczają czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do przekazania przesyłki Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w określonym czasie, Klient zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję o dalszym postępowaniu (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku braku zamówionego artykułu, który jest oznaczony jako "dostępny", Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Zamówienie produktu oznaczonego jako "oczekuje na dostawę" powoduje wydłużenie realizacji całego zamówienia do czasu skompletowania przez Sprzedającego wszystkich artykułów wchodzących w skład zamówienia. Na życzenie i koszt Klienta możliwa jest wcześniejsza realizacja dostępnej części zamówienia.
 7. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas dostawy wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych w przypadku firmy kurierskiej lub od 2 do 5 dni roboczych w przypadku Poczty Polskiej.
 8. Zamówione produkty mogą być odebrane osobiście w punkcie sprzedaży przy ul. Tarnogajskiej 18 we Wrocławiu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 9. Zamówione towary dostarczane są na koszt Klienta. Wysokość opłaty zależy od zawartości zamówienia, wybranego dostawcy oraz metody płatności. Opłata jest podana w odpowiednim miejscu formularza zamówienia i dotyczy wysyłki na terytorium Polski. Koszt wysyłki za granicę jest liczony indywidualnie dla każdego zamówienia.
 10. Należność za zamówiony towar Klient płaci przy odbiorze przesyłki, przedpłatą na konto bankowe Sprzedającego lub za pomocą systemu płatności elektronicznych. Z płatności przy odbiorze wyłączone są towary o dużych rozmiarach lub wadze, towary na zamówienie oraz przesyłki poza terytorium Polski. Nieuregulowanie płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia jest jednoznaczne z rezygnacją z tego zamówienia.
 11. W przypadku zakupu towaru, który występuje w różnych wzorach lub kolorach, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swoim wyborze podczas składania zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu. Brak informacji od Kupującego oznacza zgodę na wysłanie towaru o dowolnym wzorze lub kolorze z dostępnych w ofercie.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedający w Sklepie umożliwia odstąpienie od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku towarów produkowanych na indywidualne zamówienie Klienta.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient dostarcza towar na własny koszt do Sprzedającego. Do przesyłki należy dołączyć oryginał lub kopię dowodu zakupu, podpisane przez klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać sposób zwrotu należności i wszystkie niezbędne do tego dane (jak np. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana należność). Zwrot sumy zamówienia (ceny towaru i kosztów przesyłki do Kupującego) nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru do Sprzedającego.
 3. W przypadku reklamacji towaru z powodu wad fabrycznych, niezgodności towaru z umową lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sprzedającego z załączonym opisem wady i kopią dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej, jeśli została wydana.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.
 5. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość poniesionych kosztów lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania wzajemnych stosunków prawnych Stron każdej umowy sprzedaży pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.05.2014 r.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana do zarejestrowanych klientów na podane adresy e-mail z 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie Szkraby24.pl. Zamówienia złożone przed zmianą niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Płatności obsługuje PayU Projekt JJ studio graficzne engine Alston.pl - sklepy internetowe, systemy CMS